mknace unlimited™|The Colours of Life

Welcome to a small world around me and a simple life of mine in full colours. Together we share the beauty of the world. Sharing since '04 on fotopages, blogger on '07.

mknace unlimited™|The Colours of Life

With warmest regards and wishes joy for all.

mknace unlimited™|The Colours of Life

Kufic square art practitioner.

mknace unlimited™|The Colours of Life

Some of the figurines as the hobbies of collecting them.

mknace unlimited™|The Colours of Life

All of us | the colours of life.

Memaparkan catatan dengan label Kenyataan Akhbar. Papar semua catatan
Memaparkan catatan dengan label Kenyataan Akhbar. Papar semua catatan

Selasa, 30 Disember 2014

KENYATAAN AKHBAR PENJELASAN PENANGGUHAN SESI PERSEKOLAHAN TAHUN 2015 AKIBAT BANJIR OLEH YBHG. DATO' SRI KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA

KENYATAAN AKHBAR PENJELASAN PENANGGUHAN SESI PERSEKOLAHAN TAHUN 2015 AKIBAT BANJIR OLEH YBHG. DATO' SRI KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA


Khamis, 25 Disember 2014

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 TAHUN 2014 KENYATAAN AKHBAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 TAHUN 2014
KENYATAAN AKHBAR
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa dan masyarakat umum yang telah memberikan pelbagai respon mengenai keputusan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) yang diumumkan pada 22 Disember 2014.

Sehubungan itu, KPM ingin menjelaskan sekali lagi bahawa keputusan melaksanakan PT3 untuk menggantikan Penilaian Menengah Rendah (PMR) dibuat setelah mendapat pandangan rakyat daripada pelbagai peringkat yang pada ketika itu rata-rata mahukan sistem pendidikan negara tidak terlalu bertumpu dan mementingkan peperiksaan semata-mata yang mengekang percambahan berfikir. Sebaliknya negara kita mesti melahirkan pelajar berkualiti yang mempunyai kemahiran berfikir yang lebih kritis, kreatif dan mendorong pelajar untuk berfikir di luar kotak.

Justeru itu, setelah meneliti dan membuat kajian terperinci, PT3 yang mengantikan PMR telah diperkenalkan pada tahun ini, ditambah baik dengan memberikan lebih penekanan kepada soalan-soalan yang memerlukan pemikiran aras tinggi.

Oleh itu, KPM ingin menekankan bahwa keputusan PT3 pada tahun ini tidak boleh dibandingkan dengan keputusan PMR yang dijalankan sebelum ini kerana format dan instrumen yang digunakan adalah berbeza.

Struktur soalan PT3 berbentuk subjektif (respon terbuka) berbeza dengan soalan PMR yang berbentuk objektif (aneka pilihan). Struktur soalan baharu ini memerlukan pelajar untuk menguasai kemahiran berfikir secara kritis dan benar-benar memahami sukatan pelajaran apabila menjawab soalan peperiksaan berbanding soalan objektif yang hanya memerlukan pelajar menghafal sukatan pelajaran untuk memperoleh keputusan cemerlang.

Nisbah aras kesukaran soalan juga adalah berbeza, iaitu PT3 : 3:4:3 (rendah : sederhana : sukar), manakala PMR : 5:3:2 (rendah : sederhana : sukar). Kaedah pengredan juga berbeza iaitu pengredan PT3 ditetapkan berdasarkan penetapan standard (kriteria tertentu mengikut mata pelajaran) dan pengredan PMR adalah berdasarkan penentuan standard (gred ditetapkan mengikut prestasi keseluruhan calon).

Murid-murid Tingkatan 3 yang menduduki PT3 mulai tahun ini telah ditaksir melalui empat komponen Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) iaitu Pentaksiran Sekolah (PS), Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan dan Kokurikulum (PAJSK), Pentaksiran Psikometrik (PPsi) dan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3).

PT3 merupakan pentaksiran sumatif yang setara di Tingkatan 3 bagi menilai pencapaian akademik calon dari aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai secara menyeluruh di peringkat menengah rendah. Melalui PT3, calon ditaksir untuk melihat penguasaan dan keupayaan intelek mereka di akhir sesuatu program pembelajaran. Pelaksanaan PT3 mengambil kira instrumen dan panduan penskoran setara yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan (LP) manakala pentadbiran dan penskoran oleh guru di sekolah masing-masing dibuat mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh LP.

PT3 bukan menjadikan murid sebagai bahan ujikaji dan juga bukan disediakan dalam masa yang singkat. Soalan PT3 adalah berdasarkan kurikulum sedia ada yang telah digunapakai untuk PMR. Format soalan PT3 juga adalah selari dengan format instrumen Pentaksiran Sekolah (PS). PS yang dilaksanakan mulai Tingkatan Satu menggalakkan guru mentaksir murid dengan menggunakan pelbagai instrumen seperti lisan, ujian bertulis, kajian lapangan , kuiz, kajian di makmal sains dan senarai semak. Ini bermakna murid telah didedahkan dengan pelbagai format instrumen ujian sejak tahun 2012.

Keputusan PT3 juga tidak menjejaskan kemasukan murid ke Sekolah Berasrama Penuh dan ke aliran sains atau sastera. Pemilihan ke aliran tersebut dibuat bukan sahaja berdasarkan keputusan PT3, tetapi juga mengambilkira pelaporan keempat-empat komponen PBS.

Pihak KPM ingin menegaskan bahawa soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) yang dinyatakan sebagai penyebab kemerosotan pencapaian murid adalah tidak benar, kerana soalan KBAT menggalakkan calon berfikir secara kreatif dan kritis.

Selain itu, LP amat mementingkan kesahan dan kebolehpercayaan skor. Untuk memastikan ketekalan pemeriksaan oleh guru, LP telah menyediakan panduan penskoran yang setara, melatih guru-guru untuk memeriksa skrip jawapan calon, serta melantik pentaksir luar yang berkecuali untuk menjalankan moderasi pemeriksaan dan verifikasi skor calon.

KPM juga ingin menjelaskan makluman mengenai empat komponen PBS telah disampaikan kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru-guru (PIBG) dan pihak sekolah sejak tahun 2012 lagi. Manakala makluman mengenai PBS dan PT3 sekali lagi telah disampaikan kepada PIBG dan pihak sekolah melalui program turun padang Outreach PBS Public Engagement PIBG.

KPM juga telah membuat siri Program Outreach PBS dan Public Engagement PIBG untuk menerangkan tentang empat komponen PBS kepada ibu bapa dan pentadbir sekolah sejak bulan Februari tahun lepas lagi manakala Public Engagement PIBG yang menerangkan mengenai Pentaksiran Tingkatan 3 (Format instrumen, pentadbiran, penjaminan kualiti) dan empat bentuk pelaporan PBS yang akan diterima oleh calon telah dijalankan pada April hingga Jun 2014.

Di samping itu, KPM juga telah melaksanakan hebahan dan memberi kefahaman tentang PT3 kepada pelbagai pihak melalui pelan komunikasi iaitu penerangan tentang PBS kepada masyarakat umum melalui media elektronik seperti radio, televisyen dan portal LP.

Program bual bicara di radio dan televisyen utama telah membincangkan PBS dan PT3 dalam Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil bagi memberi kefahaman kepada pelbagai pihak berkepentingan. Begitu juga dengan iklan PT3 dalam empat bahasa telah disiarkan dalam radio juga media massa lain. Penerangan bagi memberi kefahaman tentang PT3 kepada masyarakat umum juga dibuat melalui media cetak. Artikel dan maklumat tentang PT3 telah disiarkan dalam akhbar Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil.

KPM sentiasa menerima pandangan dan maklumbalas daripada semua pihak untuk meningkatkan kualiti pendidikan secara amnya dan pentaksiran secara khususnya.

Sehubungan itu, KPM akan terus meneliti dan mengambil langkah-langkah wajar utuk memperbaiki sebarang kelemahan dengan mengambil kira pandangan dan input daripada semua pihak demi memastikan pelajar-pelajar mendapat pendidikan yang terbaik.

KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA
24 DISEMBER 2014

Via Blogger PC Edisen

Enjoice...Sharing is power!!!

Ping your blog, website, or RSS feed for Free


Isnin, 22 September 2014

KENYATAAN AKHBAR KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA BERKAITAN PEMBATALAN UJIAN MATA PELAJARAN MATHEMATICS & BAHASA TAMIL UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR) TAHUN 2014

KENYATAAN AKHBAR
KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA
BERKAITAN PEMBATALAN UJIAN MATA PELAJARAN
MATHEMATICS & BAHASA TAMIL
UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR) TAHUN 2014


Kertas ujian Mathematics dan Bahasa Tamil UPSR 2014 adalah DIBATALKAN. Tarikh baharu bagi ujian Mathematics 015/1, 025/1, 035/1, Bahasa Tamil 036, 037 adalah pada 9 Oktober 2014

Rabu, 21 Ogos 2013

Kenyataan Akhbar Kementerian Pendidikan Malaysia berkaitan isu pelajar Malaysia ke IPT di Mesir


Kenyataan Akhbar Kementerian Pendidikan Malaysia berkaitan isu pelajar Malaysia ke IPT di Mesir

PUTRAJAYA, 21 Ogos 2013 (Bernama) -- Kerajaan memandang serius situasi pergolakan di Mesir yang semakin meruncing dan bertambah buruk dengan rusuhan yang telah merebak ke bandar-bandar lain selain Kaherah dan Iskandariah.
Kita bimbang keadaan akan jadi lebih meruncing dalam jangka masa terdekat.
Merujuk kepada kenyataan yang telah dikeluarkan oleh YAB Perdana Menteri Malaysia di mana kerajaan akan membawa pulang pelajar-pelajar Malaysia di Mesir, maka Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dengan tegasnya meminta agar semua pelajar-pelajar baharu tidak pergi dan pelajar yang sedang bercuti semester untuk tidak kembali ke Mesir atas dasar keselamatan masing-masing.
Maklumat yang telah diperolehi menunjukkan terdapat agen-agen swasta yang masih menghantar pelajar-pelajar baharu ke Mesir walaupun telah diperingatkan. Ini amat mendukacitakan kerana tindakan agen swasta ini jelas menunjukkan sikap tidak bertanggungjawab terhadap keselamatan pelajar-pelajar tersebut.
Ditegaskan di sini bahawa proses kemasukan bagi pelajar Malaysia ke Institut Pengajian Tinggi (IPT) di Mesir bagi sesi 2013/2014 telah ditangguhkan dan ini bermakna tiada kemasukan pelajar Malaysia yang baharu di Mesir untuk sesi September 2013.
Justeru itu, ibu bapa dipohon untuk tidak membenarkan anak-anak mereka untuk pergi ke Mesir atas dasar keselamatan. Dimaklumkan bahawa, semua urusan kemasukan pelajar ke IPT di Mesir diuruskan sepenuhnya oleh KPM. Kementerian Pengajian Tinggi Mesir hanya akan menerima pelajar yang diperakukan oleh KPM melalui Kedutaan Besar Malaysia Kaherah (KBMK).
KPM amat prihatin dengan kebimbangan pelajar dan ibu bapa berhubung masa depan pengajian mereka. Ingin dinyatakan bahawa KPM sedang berusaha dengan IPT dalam dan luar negara sebagai alternatif untuk pelajar-pelajar menyambung pengajian mereka sekiranya keadaan di Mesir tidak membolehkan mereka meneruskan pengajian di sana.
SUMBER: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
-- BERNAMA
Boleh semak di sini 

Dr. Zaini Ujang, melalui akaun Facebooknya pula menyatakan berkaitan penawaran daripada KPM ini.
TAWARAN KERAJAAN MALAYSIA KEPADA PELAJAR MALAYSIA DI MESIR
 Peluang Pelajar Malaysia di Kaherah Balik Bermula Hari ini 20 Ogos 2013: Tawaran Kerajaan Malaysia
Kerajaan Malaysia menawarkan tiket penerbangan balik ke Malaysia setiap hari bermula hari ini dan seterusnya seramai 100 orang pertama pada setiap hari. Pilihan pelajar menerima tawaran ini secara sukarela bukan mandatori.
Untuk penerbangan hari ini saja tawaran akan berakhir pada jam 4 petang. Pelajar yang aktif pasport dan visa sahaja boleh membawa diri, barangan kargo 20kilo dan tangan 10kilo berserta pasport ke DMAK, Abbasiah untuk menaiki bas (bertolak selewat-lewatnya 4.30 petang)ke airport.
Kelompok ke 2, ke 3 dan seterusnya akan berterusan setiap hari. Pelajar yang berdaftar dalam e-borang evakuasi akan dipanggil dan pilihan di tangan mereka.
Semua peperiksaan dan perkuliahan ditangguhkan untuk pelajar Malaysia, tetapi bagi mereka yang bertegas untuk meneruskan juga exam, itu pilihan masing-masing.
Ibubapa akan dihubungi oleh pihak EME apabila senarai nama pelajar yang menerima tiket dan akan berangkat selesai difinalised.


Via Blogger PC Edisen

Enjoice...Sharing is power!!!

Ping your blog, website, or RSS feed for Free