mknace unlimited™|The Colours of Life

Welcome to a small world around me and a simple life of mine in full colours. Together we share the beauty of the world. Sharing since '04 on fotopages, blogger on '07.

mknace unlimited™|The Colours of Life

With warmest regards and wishes joy for all.

mknace unlimited™|The Colours of Life

Kufic square art practitioner.

mknace unlimited™|The Colours of Life

Some of the figurines as the hobbies of collecting them.

mknace unlimited™|The Colours of Life

All of us | the colours of life.

Memaparkan catatan dengan label BAJET NEGERI JOHOR DARUL TA’ZIM. Papar semua catatan
Memaparkan catatan dengan label BAJET NEGERI JOHOR DARUL TA’ZIM. Papar semua catatan

Khamis, 19 November 2015

UCAPAN BAJET NEGERI JOHOR DARUL TA’ZIM TAHUN 2016 - INKLUSIF, LESTARI DAN SEJAHTERA UNTUK JOHOR

UCAPAN BAJET NEGERI JOHOR DARUL TA’ZIM TAHUN 2016 - INKLUSIF, LESTARI DAN SEJAHTERA UNTUK JOHOR

UCAPAN BAJET NEGERI JOHOR DARUL TA’ZIM TAHUN 2016 - INKLUSIF, LESTARI DAN SEJAHTERA UNTUK JOHOR

OLEH:
YANG AMAT BERHORMAT DATO’ MOHAMED KHALED BIN NORDIN
MENTERI BESAR JOHOR

PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
BERTARIKH 19 NOVEMBER 2015

PEMBUKAAN

Yang Berhormat Tan Sri Speaker,

Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya membentangkan kepada Dewan yang Mulia ini, cadangan Belanjawan Negeri Johor bagi tahun 2016.

Terlebih dahulu saya merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana berpeluang untuk sekali lagi membentangkan Bajet bagi negeri Johor.

Kita sedia maklum, Bajet adalah pembentangan rancangan pembangunan, pengurusan dan penambahbaikan oleh Kerajaan Negeri bagi tahun mendatang.

Bagi tahun ini, selain menjadi panduan pembangunan dan pengurusan, Bajet Johor 2016 ini telah dirangka dan disusun dengan beberapa keutamaan.

Pertama, ia adalah pelan terancang untuk mengangkat kesejahteraan rakyat Johor pada tahap yang lebih baik. Kesejahteraan yang seiring dengan kepesatan pembangunan dan pemodenan yang kita kecapi. Kesejahteraan yang akan menjadikan kita sebuah masyarakat yang lebih baik,  bersatu padu, madani dan berbudaya tinggi.

Kedua, Bajet 2016 ini adalah manifestasi pengiktirafan Kerajaan Negeri di atas segala kerja keras, pengorbanan dan sokongan rakyat Johor selama ini. Kerja keras dan sokongan yang tidak berbelah bahagi inilah yang telah banyak menyumbang kepada Johor yang semakin membangun, berdaya saing dan sejahtera.

Ketiga, Bajet 2016 adalah sebahagian daripada perancangan jangka masa panjang Johor untuk beralih dari sebuah negeri berpendapatan sederhana kepada sebuah ekonomi berkesejahteraan. Dari sebuah ekonomi material yang membangun kepada sebuah kuasa ekonomi yang inklusif, melangkaui unjuran dan perkiraan KDNK semata-mata.

Dan keempat, Bajet 2016 adalah landasan menyerlahkan lagi budaya muafakat Johor. Kemuafakatan yang mengizinkan kebersamaan dalam perbezaan pada tahap tertinggi. Agar kesepaduan erat masyarakat Johor yang majmuk ini, menjadi kekuatan yang mampu melonjak pembangunan negeri ini.