mknace unlimited™|The Colours of Life

Welcome to a small world around me and a simple life of mine in full colours. Together we share the beauty of the world. Sharing since '04 on fotopages, blogger on '07.

mknace unlimited™|The Colours of Life

With warmest regards and wishes joy for all.

mknace unlimited™|The Colours of Life

Kufic square art practitioner.

mknace unlimited™|The Colours of Life

Some of the figurines as the hobbies of collecting them.

mknace unlimited™|The Colours of Life

All of us | the colours of life.

Memaparkan catatan dengan label Pertandingan Pakaian Beragam. Papar semua catatan
Memaparkan catatan dengan label Pertandingan Pakaian Beragam. Papar semua catatan

Jumaat, 11 September 2015

Pertandingan Pakaian Beragam @Karnival 10 Tahun SMKTNJ


Pertandingan Pakaian Beragam @Karnival 10 Tahun SMKTNJ. Pagi tadi berlangsung pertandingan ini di pentas utama program. Seramai 13 orang peserta daripada prasekolah kerajaan dan swasta di kawasan persekitaran menyertai petandingan ini. Tahniah pada adik Huda yang menjuarai pertandingan ini dan berjaya membawa pulang hadiah wang tunai bernilai RM100.

Ahad, 23 Ogos 2015

Pertandingan Mewarna dan Pertandingan Pakaian Beragam sempena Karnival Sambutan 10 Tahun SMK Taman Nusajaya

Pertandingan Mewarna dan Pertandingan Pakaian Beragam sempena Karnival Sambutan 10 Tahun SMK Taman Nusajaya


SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN MEWARNA

  1. Pertandinganiniterbukakepadakanak-kanaktadikaberumur 4 – 6 tahun.
  2. Yuranpenyertaanialahsebanyak RM5.00seorang.
  3. Para pesertaperlumembawaalatanmewarnasendiri. Tiadasebarangalatanmewarnadisediakan.
  4. Alatanmewarna yang bolehdibawaialahpenselwarnadan crayon. Warna air (watercolour) tidakdibenarkan.
  5. Keputusan hakim adalahmuktamad. 
  6. Semuapenyertaanakanmenjadihakmilikpenganjurdanpihakpenganjurberhakuntukmengunakanlukisantersebuttanpasebarangpersetujuan. 
  7. Hadiahdisediakanuntukpemenangtempatpertamahinggatempatketiga.
  8. Setiappesertaakanmendapat ‘goodie bag’.