mknace unlimited™|The Colours of Life

Welcome to a small world around me and a simple life of mine in full colours. Together we share the beauty of the world. Sharing since '04 on fotopages, blogger on '07.

mknace unlimited™|The Colours of Life

With warmest regards and wishes joy for all.

mknace unlimited™|The Colours of Life

Kufic square art practitioner.

mknace unlimited™|The Colours of Life

Some of the figurines as the hobbies of collecting them.

mknace unlimited™|The Colours of Life

All of us | the colours of life.

Rabu, 4 Mei 2016

TEKS PERUTUSAN HARI GURU TAHUN 2016 OLEH KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA

TEKS PERUTUSAN HARI GURU TAHUN 2016 OLEH KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA

TEKS PERUTUSAN HARI GURU TAHUN 2016 OLEH KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA boleh dimuat turun di pautan berikut:

http://www.moe.gov.my/cms/upload_files/articlefile/2016/articlefile_file_004525.pdf

TEKS PERUTUSAN HARI GURU TAHUN 2016
KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA

TEMA:
“GURU PEMBINA NEGARA BANGSA”

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera, Salam 1Malaysia dan Salam Sehati Sejiwa

Tuan-tuan, puan-puan warga pendidik dan murid-murid yang
dikasihi sekalian,

1. Saban tahun, tarikh 16 Mei merupakan hari yang amat bermakna bagi warga pendidik atau lebih sinonim dengan panggilan ‘cikgu’. Pada hari istimewa ini, para guru akan diraikan oleh anak-anak didik demi menghargai jasa dan menyanjungi pengorbanan guru dalam mendidik anak bangsa. Guru-guru sekalian amat bertuah kerana ia merupakan pengiktirafan tertinggi masyarakat dan kerajaan atas sumbangan tidak ternilai dalam mencorak masa hadapan anak bangsa dan membangunkan negara. Kita bersyukur ke hadrat Ilahi kerana pada tahun ini, dapat kita bersama-sama menyambut Hari Guru kali ke-45 yang bertemakan “Guru Pembina Negara Bangsa”.

2. Tema ini bertepatan dengan peranan guru sebagai pendidik dalam membentuk murid yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi, memiliki jati diri yang kukuh, berdaya saing dan berpegang teguh kepada ajaran agama serta nilai sejagat. Para guru sekalian wajar berbangga kerana faktor utama yang menyumbang kepada kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat Malaysia ialah tuan-tuan dan puan-puan sendiri.

3. Demi merealisasikan agenda pendidikan, gurulah yang bertungkus-lumus memerah kudrat, berkorban masa bersengkang mata, cekal menempuhi pelbagai cabaran. Bagi menjayakan misi murni ini, para guru sanggup menabur bakti ke segala pelosok rantau – bandar, desa, merentas pulau dan lautan hatta lurah dan gunung. Di sanubari guru tersemat satu iltizam – akal budi murid mesti dibangunkan dan ditajamkan, sahsiah murid perlu dipimpin dan diasuh, jasmani murid harus dicergaskan dan disegarkan, emosi murid patut dibelai dan disentuh, rohani murid wajar dibimbing dan dimantapkan, potensi murid layak dimajukan dan disuburkan. Syabas guru semua!

4. Dalam sebuah negara majmuk seperti Malaysia, prasyarat utama untuk membina sebuah negara bangsa yang teguh, harmoni dan sejahtera adalah melalui pengukuhan perpaduan, pembinaan identiti nasional, persefahaman dan saling meraikan kepelbagaian resam budaya dan keutuhan semangat kebangsaan bersesuaian dengan kepesatan pembangunan negara dalam menghadapi era dunia tanpa sempadan. Tidak mungkin kepentingan peranan guru dalam merealisasikan aspirasi ini boleh dikesampingkan dan dipandang remeh apatah lagi perjuangan guru telah terpahat dalam sejarah sebelum negara mencapai kemerdekaan lagi. Berdiri teguh di barisan hadapan pendidikan, dengan bersanggakan semangat juang yang tulus, tanpa mengharapkan ganjaran dan balasan, para guru gigih berjuang melalui penulisan, persatuan malah berani menentang secara terang-terangan pihak penjajah yang menafikan hak kedaulatan negara.

5. Pengorbanan guru mana mungkin dipertikaikan lagi. Pada zaman pasca kemerdekaan ini, peranan guru telah berubah daripada menentang penjajah kepada menyuntik bibit-bibit perpaduan dan pembangunan negara, memperkukuh perkongsian nilai dan menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum. Sekolah menjadi agen perpaduan dan medan penyubur
nilai sosial seperti semangat kekitaan, sifat toleransi, demokratik, saling menghormati dan menerima, taat setia kepada negara dan mempunyai keazaman, kesanggupan dan kesediaan untuk hidup bersama dengan bersepakat, rukun dan harmoni.

Warga pendidik yang diraikan sekalian,

6. Sesungguhnya tugas seorang guru dipandang tinggi dan amat mulia. Guru merupakan penggerak kepada pembangunan pendidikan dengan menyahut cabaran transformasi pendidikan negara melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. Menerusi transformasi tersebut, peradaban bangsa boleh diperkukuh apabila guru melaksanakan peranan mereka menghasilkan modal insan yang memiliki kemahiran memimpin, adil, berdikari, hidup dalam masyarakat demokratik, liberal, bertolak ansur, prihatin dan penyayang. Nilai-nilai peradaban ini perlu disemai bermula pada peringkat awal pendidikan kanak-kanak lagi. Peranan guru adalah memastikan generasi pewaris negara diberikan pendidikan berkualiti seiring era kemajuan terkini.

7. Justeru itu, guru perlu sentiasa bersedia untuk berubah, melaksanakan tugas daripada cara biasa kepada yang luar biasa, berdaya tahan, futuristik dan berfikiran aras tinggi. Guru juga berperanan membentuk murid agar berkemahiran menyelesaikan masalah, berkeupayaan mencipta peluang baharu, mempunyai daya tahan dan kebolehan untuk berhadapan dengan persekitaran global yang dinamik. Sehubungan dengan itu, kita selaku warga pendidik perlu melestarikan pembangunan profesionalisme keguruan melalui nilai tambah dalam aspek pengetahuan, kemahiran dan amalan profesional keguruan bagi menyokong usaha pelaksanaan transformasi pendidikan negara.

Guru-guru pembina bangsa sekalian,

8. Untuk bersaing dengan negara maju dunia, kita perlu menyediakan pendidikan berkualiti dan mantap yang mampu menghasilkan murid bertaraf dunia dan mempunyai pemikiran kritikal abad ke-21. Kurikulum pendidikan disemak semula dari semasa ke semasa untuk membangunkan kemahiran abad ke-21 yang dapat menggalakkan perkembangan sahsiah murid yang holistik dan seimbang. Hasrat ini direalisasikan dalam Gelombang 2 PPPM (2016-2020), iaitu melalui Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) dan penyemakan semula Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Selain itu, pendidikan abad ke-21 ini turut memberikan penekanan kepada pembangunan murid secara holistik yang menekankan pembangunan intelek, rohani, emosi dan fizikal, seiring dengan pembinaan identiti nasional yang kukuh dan sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pihak Kementerian Pendidikan telah mengenal pasti kemahiran abad ke-21 yang mampu melahirkan murid yang seimbang, berdaya tahan, bersemangat jitu, berprinsip, bermaklumat dan patriotik, juga mempunyai kemahiran berfikir, berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan seperti yang dihasratkan oleh kementerian dalam melahirkan modal insan cemerlang dan berketerampilan. Natijahnya, diharapkan modal insan negara pada era akan datang memiliki keupayaan berdaya saing pada peringkat antarabangsa dan diiktiraf pengetahuan, kemahiran dan nilai etika mereka dalam kelas tersendiri.

9. Untuk makluman para guru, kerajaan sentiasa berusaha menaik taraf kemudahan pendidikan yang meliputi pembinaan infrastruktur bangunan dan penyediaan bilik khas bagi mengupayakan sistem pembelajaran ke arah pendidikan abad ke-21. Pihak Kementerian Pendidikan dalam usaha untuk menambah baik kelengkapan makmal komputer, makmal sains dan bengkel kemahiran agar dapat menyokong pembelajaran berteraskan projek yang membolehkan murid mempunyai akses pembelajaran kendiri. Hal ini banyak membantu menarik minat murid dalam pengajaran dan pembelajaran. Transformasi pendidikan ini adalah selaras dengan perubahan sistem pendidikan global yang diaplikasikan oleh kebanyakan negara maju.

10. Kementerian juga sentiasa berusaha untuk melengkapkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran terkini yang amat penting dalam mendepani cabaran dunia tanpa sempadan, antaranya dengan memperkukuh inisiatif pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik atau STEM. Pendidikan sepanjang hayat ini merangkumi pembelajaran bersepadu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik di sekolah dan juga di luar sekolah. Pendidikan STEM akan mula didedahkan kepada murid seawal usia empat atau lima tahun pada peringkat prasekolah. Sekolah memainkan peranan utama dan pemangkin untuk menyediakan sumber graduan STEM yang mencukupi dan berkelayakan bagi memenuhi keperluan tenaga kerja untuk memacu Malaysia ke arah negara maju dan berpendapatan tinggi. Gagasan kerajaan dan pihak kementerian ini tidak mungkin berjaya tanpa sokongan dan daya upaya guru.

11. Melalui pelaksanaan inisiatif STEM di sekolah, nilai tambah yang dikenal pasti boleh menyumbang kepada peningkatan minat murid dalam bidang pendidikan STEM akan diberi penekanan dan diperluaskan manakala pendekatan strategik yang optimum untuk pelaksanaan pendidikan STEM di sekolah akan dimantapkan dari semasa ke semasa. Daya usaha ini merupakan titik tolak ke arah mewujudkan masyarakat berliterasi STEM yang mampu memahami sekurang-kurangnya konsep asas STEM dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut bagi memahami dunia sekeliling juga menggunakan teknologi terkini serta prinsip matematik dan saintifik dalam kehidupan seharian, terutamanya dalam berkomunikasi, mempermudahkan urusan dan menyelesaikan masalah.

12. Selain itu, usaha meningkatkan kualiti penyampaian pengetahuan dan kemahiran serta memperluas pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional (TVET) menjadi fokus pihak kementerian. Inisiatif ini merupakan sebahagian daripada transformasi pendidikan yang perlu dicapai dalam usaha kerajaan meningkatkan kualiti pendidikan, modal insan dan daya saing negara. Transformasi Pendidikan Vokasional (TPV) merupakan salah satu usaha merekayasa sistem tersebut bagi menyumbang kepada agenda transformasi negara bertujuan memenuhi keperluan industri dan kehendak pasaran kerja supaya kita tidak terlalu bergantung kepada tenaga mahir dari luar negara.

13. Sekolah dan guru sekali lagi memikul amanah melahirkan modal insan yang bukan sahaja berkemahiran tinggi, mempunyai kebolehkerjaan dan kebolehpasaran tinggi selaras dengan keperluan industri negara malah bersahsiah mulia. Kerjasama dan usaha semua pihak, termasuklah para guru, telah mula menampakkan kemajuan dan keberhasilan positif. Antara kejayaannya; semua program yang dilaksanakan di 15 buah Kolej Vokasional rintis telah menerima akreditasi Agensi Kelayakan Malaysia dan program yang ditawarkan juga telah mendapat pengiktirafan daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia. Peratusan pelajar yang berjaya melanjutkan pengajian ke peringkat Diploma Vokasional Malaysia telah meningkat kepada 87.9 peratus pada tahun 2015 berbanding 83.6 peratus pada tahun 2014.

14. KPM turut mengatur langkah bagi melahirkan golongan berkemahiran melalui Transformasi Pendidikan Vokasional dengan melaksanakan program Pendidikan Asas Vokasional (PAV) melibatkan 81 buah Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) dan 4 buah Sekolah Model Khas K9. Program kemahiran vokasional ini dilaksanakan seawal pendidikan menengah rendah. Mulai tahun 2016, Program Vokasional Menengah Atas (PVMA) diperkenalkan di 271 buah SMK terpilih di seluruh negara. Murid akan menerima dua pensijilan iaitu Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan sijil kemahiran daripada badan pentauliahan kemahiran seperti Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) selepas menamatkan program ini.

Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian,

15. Kerjaya sebagai guru memerlukan kita semua siap siaga melakukan anjakan minda dan perubahan budaya kerja dengan memperbaharui pengetahuan dan mempertingkatkan kemahiran agar pengajaran terus relevan dan berkesan. Peliharalah akhlak dan budi pekerti supaya guru terus dipandang tinggi dan menjadi suri teladan kepada anak didik dan masyarakat. Sayangilah profesion keguruan kerana bakti luhur dan jasa murni guru sesungguhnya tidak terbalas. Tanggungjawab kita sememangnya semakin hari semakin kompleks serta mencabar selaras dengan perkembangan yang amat pesat pada masa kini. Ingatlah bahawa setiap gerak laku, tutur bicara dan tindakan para guru menjadi perhatian dan dinilai oleh masyarakat, justeru, guru hendaklah memastikan martabat profesion keguruan dipelihara, disanjung dan dipertingkatkan dari semasa ke semasa.

16. Dasar dan etika penjawat awam seperti Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) Pindaan Tahun 2002 perlu dipatuhi demi menjaga imej dan kepentingan negara, juga profesion keguruan. Guru merupakan contoh kepada murid melalui nilai integriti yang dipamerkan dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan. Guru yang berintegriti menjadi pemangkin memacu sesebuah organisasi ke arah perkhidmatan berkualiti dan cekap yang menyumbang ke arah pembangunan negara dengan lebih berkesan. Dengan erti kata lain, integriti dalam diri seorang guru amat penting kerana masa hadapan murid, malah masa hadapan bangsa dan negara ditentukan oleh corak didikan yang disemai oleh guru-guru pada hari ini. Integriti dalam pendidikan berkait rapat dengan akauntabiliti. Akauntabiliti keguruan merangkumi tanggungjawab guru terhadap murid, diri sendiri, sekolah, masyarakat dan negara. Oleh itu, guru perlu melaksanakan tugas dengan amanah, adil, berdedikasi, prihatin, penuh kasih sayang dan memiliki tahap kesabaran yang tinggi.

Tuan-tuan, puan-puan dan murid-murid sekalian,

17. Barisan kepimpinan sekolah juga tidak terlepas menerima tempias cabaran perubahan pesat dalam arus transformasi yang melanda dunia pendidikan kita pada masa kini. Senario ini sudah tentunya memerlukan perubahan yang radikal dalam aspek pengurusan di sekolah khasnya dalam pengurusan profesional. Pihak pentadbir bertanggungjawab menentukan iklim sekolah, suasana pengajaran dan pembelajaran, tahap dan kualiti profesionalisme guru, semangat kekitaan, dan rasa tanggungjawab terhadap kemenjadian murid. Pengetua dan guru besar selaku peneraju tonggak kepimpinan sekolah perlu berubah dahulu dan bertindak proaktif bagi melaksanakan transformasi di sekolah dan memberikan sokongan jitu terhadap guru-guru di bawah seliaan mereka. Hal ini kerana pengetua dan guru besar merupakan penggerak utama dalam membina negara bangsa agar setiap murid memiliki jati diri yang kukuh, patriotik, berpegang teguh kepada ajaran agama dan nilai moral, bertolak ansur, hidup sebagai masyarakat penyayang, bersatu padu, berfikiran dan berbudaya saintifik, demokratik serta liberal.

Anak-anak murid yang disayangi sekalian,

18. Saya yakin tanggungjawab berat yang digalas oleh para guru dan pelbagai cabaran yang harus dihadapi tidak sedikit pun melunturkan rasa kasih sayang kepada anak-anak didik semua. Kehadiran murid ke sekolah tentulah dengan harapan dan semangat untuk menimba ilmu dan mempertingkatkan kualiti diri. Setiap murid di mata dan hati seorang guru adalah permata yang menanti untuk digilap sehingga bergemerlapan yang akhirnya membentuk individu berdaya saing, berfikiran logik, berbudi pekerti mulia dan berjati diri kukuh seperti yang dihasratkan dalam Rukun Negara. Anggaplah para guru sebagai ibu dan bapa di sekolah yang sentiasa mengambil berat dan menginginkan yang terbaik untuk murid-murid. Jadikanlah nasihat dan teguran para guru sebagai pedoman dan bekalan menuju kejayaan.

Para guru yang dihormati,

19. Besarlah harapan saya agar warga pendidik yang dikasihi sekalian terus melaksanakan amanah yang diberi dengan tulus dan ikhlas, bertunjangkan integriti dan berlandaskan etika perkhidmatan awam. Kegigihan guru dalam mendidik anak watan dengan ikhlas tanpa rasa jemu tidak perlu dipertikaikan. Kahlil Gibran pernah mengungkapkan bahawa “seorang guru yang bijaksana tidak hanya mengalu-alukan murid meneroka domain kebijaksanaan guru malah memimpin murid meneroka kecendiakaan sendiri”. Sudah terang lagi bersuluh, jasa dan pengorbanan seorang guru itu sukar untuk dibalas walaupun dengan segunung intan dan emas permata. Sasterawan Negara, Datuk Usman Awang pula pernah menyatakan bahawa lahirnya seorang perdana menteri, doktor, peguam dan pensyarah adalah bermula daripada seorang guru biasa yang mengajarnya membaca dan menulis. Inilah ungkapan yang mengangkat martabat seorang guru dalam mendidik anak bangsa tanpa mengira masa, tenaga dan wang ringgit. Mereka ibarat matahari yang menyinari kehidupan insan dengan cahaya ilmunya.

20. Guru haruslah menjaga keperibadian dan menjadi contoh kepada insan lain dengan mengamalkan apa yang diajarkan. Selaku pencetus, penggerak dan pemegang amanah kepada proses transformasi sistem pendidikan negara, warga pendidik sesungguhnya mempunyai kedudukan mulia yang tersendiri dalam masyarakat, sentiasa disegani dan dipandang tinggi. Perjuangan guru tetap berterusan dan merupakan satu perjalanan yang masih jauh. Jadi, teruskanlah khidmat baktimu yang mulia ini. Terima kasih ‘cikgu’ dan sekali lagi saya mengucapkan Selamat Menyambut Hari Guru. Akhir kata, saya sudahi ucapan dengan dua rangkap pantun:

Sekolah gudang pelita ilmu,
Bekalan hidup aman sentosa,
Selamat menyambut hari guru,
Guru Pembina Negara Bangsa.

Kaulah pendidik perwira bangsa,
Mendidik tanpa mengira masa,
Segala budi dan curahan jasa,
Tak akan dilupa terpahat sentiasa.

Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekian. Terima kasih.

DATO’ SRI DR. KHAIR BIN MOHAMAD YUSOF
Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

---
#terbaeekkk ‎#kipidap #‎mknaceunlimited‬ #‎mknace‬ ‎#blogger‬ #‎photography‬ #‎photoblog‬ ‎#‎SJCAM‬ ‎#SJ4000‬ #‎Asus‬ #‎Zen4‬ ‎#Samsung‬ ‎#GalaxyCamera ‎#altek ‬#‎cubic‬ #love‬ ‎#followme‬ #‎beautiful‬ #‎blogoftheday‬ #fun‬ #like‬‎ #life‬ #colorful‬‎ #photooftheday‬ #‎MyExperience #‎mknaceunlimited,‬ #‎mknace‬, ‎#blogger,‬ #‎photography,‬ #‎photoblog,‬ #‎MyExperience‬,

Selasa, 3 Mei 2016

Asap putih menyelubungi Jalan Wawasan

Asap putih menyelubungi Jalan Wawasan

Asap putih menyelubungi Jalan Wawasan. Juga cerita semalam. Petangnya pengumuman semburan nyamuk dah dibut. Besar-besaran. Ini berikutan satu lagi kes kat hujung kampung ni. Langkah pencegahan kata pegawai yang datang tu. Memang besar besaran sungguh. Lima hala. Ke centre. Perghhh.. Masak. Memang tokleh lari. Aku ubah sana, ubah sini. Kaki sakit meh. Aiyooo..

Footlink 6013 Men Casual

Footlink 6013 Men Casual

Footlink 6013 Men Casual. Rupanya around jam yang aku jumpa doktor tadi, Ann dah mesej aku pasal kasut aku yang dah sampai. Aku yang tak perasan pasal aku dah letak mode airplane sebab aku nak savekan bateri. Petangnya. Baru dapat gi ambik. Lama ni order. Aku order lepas aku jumpa fisio kali pertama ituhari. 8 April. Masa tu banyak nasihat dari fisio yang aku cuba buat la. Cam rendam kaki lam ais setiap hari. Dekat sejam biasanya aku lepak ngan air ais tu. Setiap hari.

Next adalah kasut ni la. Ada dua yang disuggest. Samada Skechers atau Scholl. Better skechers katanya. Search internet pas balik. Ada dua tempat yang mudah aku cari. Samada City Square atau kat JPO. Kalau tak dapat, sementara tu beli dulu insole memoryfoam. Tapi susah gak nak cari tu. Sekali masa aku balik, singgah farmasi. Nampak footlink. Why not aku try for this.

So, aku pilih untuk order terus kasut ni. Dan akhirnya. Hari ni aku dah dapat kasut ni. Ngetest tadi memang lembut dalam dia. Sama cam support yang diberi oleh safety boot aku selama ni cuma ianya takla berat. Sangat ringan dan lembut lagi selesa. Tak sabo pulops nak ngetest esok. Hahaha. Samada aku akan pakai terus atau aku letak tepi. Kita tungguu...

Time to release some stress

Time to release some stress

Time to release some stress. Hahaha. Hari ni aku cuti. Terlebih sangat semalam. Yang paling beri efek teruk adalah panjat tangga 5 tingkat. Ish ish ish. Gatai jugak panjat pasal aku blank tak tau nak buat apa kalau setakat dok kat library tanpa laptop aku tu. Maka panjat la tangga tu dengan gembira. Dan seharianlah aku genbira melunjurkan kaki aku atas kerusi sambil buat kerja. Balik tahan sakit. Semalaman aku tokleh tido. Sama macam kes aku kena kat Sabah. Sendiri cari pasal sapa suruh. Dah merana badan nahan sakit.

So. Hari ni aku cuti. Mulanya aku nak lepak ja kat rumah. Sambil sambil nak release stress pada kaki. Tapi dah terjanji ngan mama pulak nak kena gi spital buat checkup. Siap warning jangan tipu aaa... hehehe. Maka. 8.15pagi lepak la aku kat klinik GP nunggu giliran. Sambil nunggu, sambil layan suasana kat sini. Kiranya. Aku ni masih bernasib baik. Ramai lagi yang lebih teruk pada aku. Jalan macam aku. Bukan sorang dua pagi ni. Dedua belah lagi. Tapi still boleh dia maintain. Salute sis!

Giliran aku. 11.30 pagi. Jumpa doktor. Awak overused lagi eh kaki ni. Awak gi mana semalam. Tak banyak doc. Jenjalan gi skudai. jenjalan naik tangga 5 tingkat. bla bla bla. OK setel. Yang penting janji ditepati kan. Dapat ubat sapu dan kali ni dia suggest aku makan jugak ubat. Saja tanya farmasist, ok dak kalau saya tak makan. OK jer. Tapi sendiri tanggung la rasa sakit tu. Hehehe.

Hai la. Lagi seminggu aku nak nunggu sesi fisioterapi nih. Dah dua kali aku ngulang ke klinik dalam tempoh ni. Ish ish ish.

---
#terbaeekkk ‎#kipidap #‎mknaceunlimited‬ #‎mknace‬ ‎#blogger‬ #‎photography‬ #‎photoblog‬ ‎#‎SJCAM‬ ‎#SJ4000‬ #‎Asus‬ #‎Zen4‬ ‎#Samsung‬ ‎#GalaxyCamera ‎#altek ‬#‎cubic‬ #love‬ ‎#followme‬ #‎beautiful‬ #‎blogoftheday‬ #fun‬ #like‬‎ #life‬ #colorful‬‎ #photooftheday‬ #‎MyExperience #‎mknaceunlimited,‬ #‎mknace‬, ‎#blogger,‬ #‎photography,‬ #‎photoblog,‬ #‎MyExperience‬,

Isnin, 2 Mei 2016

PERMOHONAN ONLINE KE PROGRAM KOLEJ VOKASIONAL (MENJURUS KEPADA DIPLOMA VOKASIONAL MALAYSIA) AMBILAN JUN 2016

PERMOHONAN ONLINE KE PROGRAM KOLEJ VOKASIONAL (MENJURUS KEPADA DIPLOMA VOKASIONAL MALAYSIA) AMBILAN JUN 2016

PERMOHONAN ONLINE KE PROGRAM  KOLEJ VOKASIONAL (MENJURUS KEPADA DIPLOMA VOKASIONAL MALAYSIA) AMBILAN JUN 2016 akan dibuka mulai 2 MEI 2016 hingga 12 Mei 2016. Sila layari https://sptv.moe.gov.my/mohon_ilks/index.cfm untuk keterangan lanjut dan permohonan.

Permohonan adalah secara dalam talian (online). Pemohon dinasihatkan melayari laman sesawang KPM bagi mendapatkan info berkaitan permohonan. Temu bual akan dilaksanakan bagi semua kursus yang ditawarkan. Sekiranya terdapat pertanyaan berkaitan pengambilan, sila hubungi Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional di talian 03 8884 5089 / 5067 / 5086 / 5088.

SYARAT UMUM DAN KHUSUS PROGRAM KOLEJ VOKASIONAL
(MENJURUS KEPADA DIPLOMA VOKASIONAL MALAYSIA)
(Bagi Murid Tingkatan 3 Yang Mengikuti Aliran Perdana/Akademik)

SYARAT UMUM

  • Calon adalah Warganegara Malaysia;
  • Calon mestilah murid yang bersekolah di Sekolah Kerajaan / Sekolah Bantuan Kerajaan di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan Malaysia
  • Calon telah menduduki Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Tahun 2015 yang merangkumi Pentaksiran Pusat (PT3), Pentaksiran Sekolah (PS), Pentaksiran Aktiviti Jasmani , Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) serta Pentaksiran Psikometrik (PPsi);
  • Calon sihat tubuh badan ;
  • Calon bebas daripada sakit kronik (masalah jantung, darah tinggi, kencing manis, sawan (epilepsy) dan lain-lain penyakit yang boleh mengehadkan murid daripada melaksanakan kerja amali);
  • Calon mestilah TIDAK RABUN/BUTA WARNA
  • Calon bebas daripada masalah mental ; dan
  • Calon berminat dengan program dipohon.


SYARAT KHUSUS

  • Calon memperoleh sekurang-kurangnya gred D bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan sekurang-kurangnya gred D bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup (Keputusan PT3); dan
  • Calon memperoleh sekurang-kurangnya Band 3 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains, Matematik, dan Kemahiran Hidup (Pentaksiran Sekolah-PS).KURSUS DAN TEMPAT DITAWARKAN

ILKS
KURSUS
INFO KURSUS
KRU Academy
Cyberjaya, SELANGOR
Kesan Khas Visual
Visual effect (VFX) juga dikenali sebagai ‘Kesan Khas Visual’ adalah satu proses yang bervariasi di mana imej dihasilkan atau dimanipulasikan di luar dari penggambaran filem sebenar. VFX melibatkan integrasi di antara penggambaran filem sebenar dan penjanaan imej bagi mencipta sebuah ruang yang kelihatan realistik, merbahaya, mahal di luar imaginasi atau kelihatan mustahil untuk digambarkan dalam kamera sebenar.

Kesan Khas Visual mampu melangkaui imaginasi penonton. Proses ‘Kesan Khas Visual’ ini menggunakan Computer Generated Imagenery (CGI) yang mana kebelakangan ini menjadi satu trend yang sangat popular dalam pembuatan filem tempatan dan antarabangsa
Animasi 2D
Animasi 2D adalah satu proses paparan berulang sesebuah imej statik bagi menghasilkan ilusi pergerakan, Pembikinan animasi 2D memerlukan penggunaan kamera serta alatan komputer bagi memudahkan imej berulang dipaparkan.

Kursus ini memberi fokus kepada individu yang ingin menampilkan, menghasilkan karya inovasi mereka dalam bidang animasi. Individu tersebut akan dididik dalam bidang INFO KURSUS INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN SWASTA (ILKS) artistik animasi bagi membolehkan mereka bersaing dalam dunia 2D, dunia Animasi Digital.
Ranaco Marine
Kemaman, TERENGGANU
Pengajian Nautikal
Kursus ini adalah untuk membentuk kemahiran dalam bidang arah pandu kapal. Murid akan didedahkan dengan kemahiran perkapalan dan pelayaran.
Teknologi Marin
Kursus ini untuk membentuk kemahiran dalam bidang kejuruteraan enjin kapal. Murid didedahkan dengan kemahiran sebagai seorang jurutera kapal dagang.
Kejuruteraan Kapal
Kursus ini untuk membentuk kemahiran dalam bidang pembinaan dan penyelenggaraan kapal. Murid akan dilatih dalam merekabentuk kapal dan menyelenggara badan kapal.
Enter Coridor Training Centre
Klang, SELANGOR
Teknologi Mekatronik (Robotik)
Kursus ini akan memberikan pendedahan kepada pelatih berkaitan ilmu dan kemahiran di dalam bidang robotik serta sistem automasi industri.

Kursus ini menggabungkan kejuruteraan mekanikal, elektrikal, elektronik, pengaturcaraan komputer (programming) dan sistem robotik, Lepasan kursus mempunyai banyak peluang pekerjaan apabila tamat pengajian nanti.
PPKS Ilmu Sdn. Bhd
Kuching, SARAWAK
Penjanaan Kuasa Elektrik
Kursus ini akan memahirkan pelatih dalam bidang industri elektrikal seperti pemasangan, penyelenggaraan dan baik pulih sumber dan peralatan elektrikal berkuasa tinggi. Pelatih juga akan dibekalkan dengan kemahiran tambahan dalam bidang penjanaan kuasa elektrik khasnya teknologi hidro, kuasa solar dan kuasa angin bagi membolehkan pelatih menceburi sektor perkerjaan di loji penjanaan kuasa dalam dan luar negara.
JT Akademi Sdn. Bhd
Kuching, SARAWAK
Subsea Welding Technology
Kimpalan dalam air menyediakan satu kaedah untuk memasang atau membaiki di dalam air. Teknologi ini amat berguna bagi membaiki kapal-kapal yang rosak semasa bencana alam seperti ribut atau peperangan. Kimpalan dalam air adalah sebuah perindustrian yang amat khusus dan menawarkan pekerjaan di pelantar minyak atau industri perkapalan dan tentera.

Dalam kursus ini, selain daripada didedahkan kepada teori dan amali dalam proses kimpalan seperti Shielded Metal Arc Welding (SMAW) dan Gas Tungsten Arc Welding (GTAW), pelatih tetap akan diatur untuk mempelajari kemahiran menyelam dan menjalankan tugas kimpalan di bawah air. Pelatih akan mempunyai pengetahuan tentang fisiologi menyelam, keselamatan menyelam, persekitaran dalam air, komunikasi dan lain-lain.

Secara tidak langsung, pelatih turut berpeluang menjadi seorang penyelam yang profesional. Di dalam kursus ini, pelatih akan mempelatihi perkara berkaitan kawalan dan jaminan kualiti, pemeriksaan dan pengujian, penyeliaan dan sebagainya juga. Pelatih juga akan dibekalkan dengan kemahiran aplikasi perisian komputer.
Oil & Gas Welding Technology
Pendedahan terhadap teori dan amali dalam proses kimpalan yang melibatkan keluli karbon (carbon steel), keluli tahan karat (stainless steel), aluminium dan sebagainya. Di antara jenis kimpalan yang digunakan adalah seperti Shielded Metal Arc Wedling (SMAW), Flux Cored Arc Welding (FCAW) dan sebagainya. Di dalam kursus ini, pelatih akan mempelajari perkara berkaitan kawalan dan jaminan kualiti, pemeriksaan dan pengujian, penyeliaan dan sebagainya. Pelatih juga akan dibekalkan dengan kemahiran aplikasi perisian komputer.

Latihan ini merangkumi kemahiran merancang, menyelia, merekabentuk, mengimpal dan membuat kerja-kerja kimpalan bagi memenuhi keperluan jaminan mutu dan peraturan keselamatan.

Program ini akan menjadikan pelatih kimpalan lebih kompetitif dengan menyerapkan kemahiran menyelia, mengurus serta daya analisis dan pemikiran kritikal. Jurukimpal yang mahir dan berkelayakan sangat diperlukan oleh pelbagai industri terutama industri minyak dan gas.
Septronic Skills Training Centre
Bukit Beruntung, SELANGOR
Collision Repair Reengineering Technician
Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelatih dalam membentuk semula badan kenderaan yang telah rosak sama ada terlibat dalam kemalangan mahupun kerosakan kecil.

Kursus ini dapat membantu pelatih untuk menambah pengetahuan dalam bidang pengetuk panel kenderaan dan pada masa yang sama berkemahiran dalam bidang kimpalan dan pengurusan.
Akademi APFT Maintenance Training
Kota Bharu, KELANTAN
Aviation (Ground Handling-Ramp Services)
Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelatih aktiviti-aktiviti yang menyokong keperluan perkhidmatan darat di lapangan terbang untuk mengendalikan penerbangan pesawat.

---
#terbaeekkk ‎#kipidap #‎mknaceunlimited‬ #‎mknace‬ ‎#blogger‬ #‎photography‬ #‎photoblog‬ ‎#‎SJCAM‬ ‎#SJ4000‬ #‎Asus‬ #‎Zen4‬ ‎#Samsung‬ ‎#GalaxyCamera ‎#altek ‬#‎cubic‬ #love‬ ‎#followme‬ #‎beautiful‬ #‎blogoftheday‬ #fun‬ #like‬‎ #life‬ #colorful‬‎ #photooftheday‬ #‎MyExperience #‎mknaceunlimited,‬ #‎mknace‬, ‎#blogger,‬ #‎photography,‬ #‎photoblog,‬ #‎MyExperience‬,

Ahad, 1 Mei 2016

Yee Mee Tesco Mutiara Rini

Yee Mee Tesco Mutiara Rini

Yee Mee Tesco Mutiara Rini. Cerita semalam. Hari ni baru dapat dari Iqa. Sebab amik thru gajet dia. Sebelum balik tadi dia send kat aku. Kisahnya semalam kami ronda satu Tesco. Asalnya nak gi Talent Gelang Patah aje. Sekali Nenek Wi minta tolong hantar ke rumah dia. Langsung la berjalan ke Tesco. Dari Talent terus berubah ke Mr. DIY. Layan ajer ler. Sebelum balik singgah medan selera makan makan jap. Of Coz la milih yee mee.

---
#terbaeekkk ‎#kipidap #‎mknaceunlimited‬ #‎mknace‬ ‎#blogger‬ #‎photography‬ #‎photoblog‬ ‎#‎SJCAM‬ ‎#SJ4000‬ #‎Asus‬ #‎Zen4‬ ‎#Samsung‬ ‎#GalaxyCamera ‎#altek ‬#‎cubic‬ #love‬ ‎#followme‬ #‎beautiful‬ #‎blogoftheday‬ #fun‬ #like‬‎ #life‬ #colorful‬‎ #photooftheday‬ #‎MyExperience #‎mknaceunlimited,‬ #‎mknace‬, ‎#blogger,‬ #‎photography,‬ #‎photoblog,‬ #‎MyExperience‬,

Brother ku sudah kembali

Brother ku sudah kembali

Brother ku sudah kembali. Lama jugak masuk wad. Gara-gara paper jam memanjang itu hari. Ingatkan nak ngambik isnin ni, on the way back dari BTPN. Sekali iqa and the girls banyak pulops nak mencetak tugasan, ambik aje ler awal.

---
#terbaeekkk ‎#kipidap #‎mknaceunlimited‬ #‎mknace‬ ‎#blogger‬ #‎photography‬ #‎photoblog‬ ‎#‎SJCAM‬ ‎#SJ4000‬ #‎Asus‬ #‎Zen4‬ ‎#Samsung‬ ‎#GalaxyCamera ‎#altek ‬#‎cubic‬ #love‬ ‎#followme‬ #‎beautiful‬ #‎blogoftheday‬ #fun‬ #like‬‎ #life‬ #colorful‬‎ #photooftheday‬ #‎MyExperience #‎mknaceunlimited,‬ #‎mknace‬, ‎#blogger,‬ #‎photography,‬ #‎photoblog,‬ #‎MyExperience‬,

Outing Bermalam April 2016 STF : Back To STF

Outing Bermalam April 2016 STF : Back To STF

Outing Bermalam April 2016 STF : Back To STF. Jap ja dah tiga hari berlalu. Dah tiba masa untuk kembali semula ke STF. Minggu ni ada exam. Good luck pada semua. Singgah Mydin jap untuk tapau food bak kata kebudaks ni.

Jumaat, 29 April 2016

Gerbang Mahkota Istana Bukit Serene

Gerbang Mahkota Istana Bukit Serene

Gerbang Mahkota Istana Bukit Serene. Singgah jap sini sebelum balik. Adik inaz makin sakit pulak perutnya. Apa la yang dia salah makan tadi. So. Aku lepak aje le ngan adik inaz kat tembok sebelah ait pancut ni. Biar la iqa n gang jengjalan jap.

Jalan-jalan Kota Iskandar

Jalan-jalan Kota Iskandar

Jalan-jalan Kota Iskandar. Saja bawak kebudaks ronda-ronda jap sini. Lama tak pi. Pintu bukak satu ja. Memula masuk ikut masjid. Tutup. Lepak depan masjid jap. Pastu baru gerak masuk ikut pintu utama. Orang tak ramai. Maybe terkeliru pasal nampak jalan masuk tutup kalau ikut masjid. Adalah sepasang dua pengantin depan tu. Bawak masuk ke belakang pulak. Leh tahan ramai pengantin kat sini. Adik pulak sakit perut. Kalau tidak mesti bertabur gambar.